معرفی و مقایسه کمپرسورهای فعال در صنعت نفت ایران

معرفی و مقایسه کمپرسورهای فعال در صنعت نفت ایران

معرفی و مقایسه کمپرسورهای فعال در صنعت نفت ایران

كمپرسور تجهيزى است براى بالا بردن فشار سيالات تراكم پذير به منظور انتقال از نقطه اى به نقطه ديگر، غلبه بر اصطكاك مسير و يا رساندن فشار به ميزان مورد انتظار در هر فرايند. در صنعت نفت و گاز، از كمپرسور براى انتقال گاز (تأمين فشار لازم جهت جريان گاز و افت هاى مسير)، تأمين فشار مخازن ذخيره تحت فشار، تزريق گاز به ميدان هاى نفتى به منظور بالا بردن ضريب بهره ورى، بالا بردن سرعت واكنش ها در فرايندهاى شيميايى، تصفيه گاز و تأمين هواى مورد نياز براى تجهيزات ابزار دقيق استفاده مى شود.

با توجه به گستردگى كمپرسورهاى موجود، شناخت درست و انتخاب صحيح يك كمپرسور ضمن تأمين شرايط فرايندى مورد انتظار، باعث كاهش هزينه خريد و كاهش در هزينه تعميرات و نگهدارى آن مى شود. در مقاله حاضر، ضمن معرفى كمپرسورهاى مورد استفاده در صنعت نفت، محدوده عملكردى آن ها از نظر اختلاف فشار و شدت جريان بيان شده و همچنين، ساير محدوديت هاى فنى در به كارگيرى هركدام ارائه مى شود.با استفاده از راهكارهاى ارائه شده و انتخاب صحيح كمپرسور،مي توان به كاهش هزينه خريدو افزايش طول عملكرد كمپرسورها
دست يافت.

 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط