شماتیک کارکرد کمپرسور اویل اینجکت

شماتیک کارکرد کمپرسور اویل اینجکت

شماتیک کارکرد کمپرسور اویل اینجکت

1-فیلتر ورودی: فیلتر ورودی بر روی دریچه مکش کمپرسور نصب میشود. و از ورود ذرات گرد و غبار بزگتر از 3 میکرون جلوگیری میکند.

2-دریچه مکشUnloader Valve)): در حالت لود (Load) کمپرسور دریچه باز و در حالت آنلود (Unload) دریچه بسته میشود که از طریق الکترونیکون قابل تنظیم میباشد.

3-واحد هواساز: باچرخش روتورهای نر و ماده فرآیند کاهش حجم هوا و افزایش فشار درواحد هواساز ودر حضور روغن صورت میپذیرد.

4-شیر یکطرفه: برای اطمینان از عدم برگشت هوای فشرده به داخل واحد هواساز تعبیه شده است.

5-مخزن و جداساز روغن(Oil Separator): مخلوط هوا و روغن در داخل این مخزن توسط حرکت دورانی و عبور از فیلتر سپراتور از یکدیگر جدا میشوند. اویل سپراتور، روغن موجود در هوا فشرده شده را تا کمتراز 2 ppm فراهم میکند.

6-شیرحداقل فشار: این شیر برای ایجاد حداقل فشار لازم برای جداسازی روغن و هوا تعبیه شده است.

7-رادیاتور(After Cooler): هوای فشرده شده در رادیاتور توسط هوایی که فن تعبیه میکند، خنک می شود.

8- درین(Drain): رطوبت گرفته شده در رادیاتور در این قسمت از کمپرسور خارج میشود.

9-مخزن و جداساز روغن(Oil Separator): مخلوط هوا و روغن در داخل این مخزن توسط حرکت دورانی و عبور از فیلتر سپراتور از یکدیگر جدا میشوند. اویل سپراتور، روغن موجود در هوا فشرده شده را تا کمتراز 2 ppm فراهم میکند.

10-جریان روغن به سمت شیر ترموستات: سپس روغن جدا شده به سمت شیر بای پاس ترموستاتیک می رود.در صورتی که دمای روغن بیشتر از دمایی که شیر ترموستات اجازه عبور بدهد باشد جریان روغن به سمت رادیاتور می رود در غیر اینصورت روغن به سمت فیلتر روغن می رود.

11-رادیاتور(After Cooler): روغنی که توسط ترموستات به سمت رادیاتور فرستاده شده است توسط هوایی که فن تامین می کند خنک شده و به سمت فیلتر روغن می رود.

12-فیلتر روغنOil Filter)): روغنی خروجی از رادیاتور که خنک شده و روغنی که توسط شیر ترموستات به سمت فیلتر روغن هدایت شده توسط فیلتر روغن پالایش شده و به سمت واحد هواساز فرستاده می شود.

13-شیر توقف روغن(Oil Stop Valve): روغنی که از سمت فیلتر آمده به شیر توقف روغن رسیده که در صورت خاموش بودن کمپرسور مانع از تزریق آن به واحد هواساز می شود.

 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط