کیت اطلس کوپکو

Project Info
  • Category: کیت تعمیر نگهداری
Project Details

کیت های تعمیراتی چه کاربردی دارد؟
این دسته از کیتهای تعمیراتی به منظور جلوگیری از برگشت و حذف میعانات گازی از کمپرسور, و فیلترها مورد استفاده قرار می گیرد. که مجـهز به سیستم آبندی مناسـب بوده و با حـداقل فشـار (0.6 بار) کار می کند. این سرویس ها از کیت اطلس کوپکو در فیلترهای هوا و روغن، کیتهای دریچه مکش هوا استفاده می شود. با توجه به طراحی خاص آن 8000 ساعت کارکرد مفید دارد. و صنعت هوای فشرده آماده ارائه خدمات می باشد. از وظايف مهم ديگر اين واحد، تامين فشار داخلی کمپرسور در زمان استارت اوليه و در زمان آنلودر می باشد.

More Project Details

از انواع کیت های تعمیراتی اطلس کوپکو میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  1. Check Valve Kit
  2. Pressure Valve Kit
  3. Drain Valve Kit
  4. Thermostatic Valve Kit
  5. Oil Stop Valve Kit
  6. Safety vlave