رادیاتور کمپرسور

Project Info
  • Category: رادیاتور کمپرسور
Project Details

رادیاتور کمپرسور عملکرد کلی رادیاتور این است که مایعات یا هوا را خنک کند.

Heat exchangerهای کمپرسور اسکرو اویل اینجکتاکثرا از جنس آلومینیوم آلیاژی بوده ،

و در اشکال مختلف shell&Tube،لوله ای مسی و صفحه ای(Breeze) طراحی وساخته می شود.کولرها به دو قسمت هوا خنک و آب خنک نیز طبقه بندی می شوند.دو روش خنک کاری در مبدل های حرارتی وجود دارد. که روش جریان همسو (farallel flow)وجریان مخالف (counter flow) نامیده می شوند.از آنجایی که در فرآیند فشرده سازی هوا، در کمپرسور، دمای روغن و هوا بسیار بالا می رود. از این رو باید دمای روغن و هوا کاهش پیدا کند که این امر توسط رادیاتور انجام می گیرد.

More Project Details

وظيفه رادياتور در کمپرسور برای دو عمل اساسی يعنی خنکاری هوا و خنکاری روغن است هوای فشرده شده براساس تئوری جنبشی مولکولی دمايش افزايش يافته ، همچنين روغن که برای روانکاری و خنکاری استفاده می شود.

این رادیاتور ها در کمپرسور اسکرو دارای دو بخش می باشند. یک بخش آن برای خنک کردن هوا و بخش دیگر برای خنک کردن روغن می باشد.از آنجایی که در فرآیند فشرده سازی هوا، در کمپرسور، دمای روغن و هوا بسیار بالا می رود. از این رو باید دمای روغن و هوا کاهش پیدا کند که این امر توسط رادیاتور انجام می گیرد.. سيال توسط لوله های رادياتور که از جنس آلومينيوم اسفنجی است به گردش درآمده و حرارت توسط جابجائی و فن از سيال جدا می شود .