پایپ فیلترها

Project Info
  • Category: میکرو فیلتر، پری فیلتر، فاینال فیلتر
Project Details

به طور کلی فيلترها جداسازي روغن و گرد و غبار را انجام میدهند.

به طوری که هواي وارد شده به کمپرسور توسط اين فیلتر صنعتی تميز میشود.

تعويض ديرهنگام فيلترها باعث بروز مشکلاتی در عملکرد کمپرسور می شود.

More Project Details

کاربرد فیلتر پایپینگ کمپرسور : در هر يک متر مکعب هواي فشرده 140 ميليون ذره جامد وجود دارد، که اين ذرات معلق غبار در روغن باعث بوجود آمدن هواي کثيف اسيدي مي شود. که دليل فرسودگي لوله ها و مسدود شدن شيرآلات است.

وظیفه فیلتر پایپینگ ها جداسازی این ذرات در روغن کمپرسور باشد.
فیلتر پایپینگ کمپرسور
چهار نوع فیلتر پایپینگ در صنعت برای کمپرسور های اطلس کوپکو وجود دارد:

  1. پري فيلتر: ذرات درشت روغن در هوای فشرده را با قابليت نفوذپذيري کمتر از 0.1 ميکرون حذف ميکند.
  2. فاينال فيلتر: ذرات درشت روغن در هوای فشرده را با قابليت نفوذپذيري کمتر از 0.003 میکرون حذف میکند.
  3. ميکرو فيلتر: هوايی که برای تراکم وارد واحد هواساز شده دارای ميزان گازهای ديگر است. از جمله دي ا کسيد گوگرد، اکسيدکربن و دیگر ذرات ريز معلق است. برای جداسازی اين ذرات از ميکروفيلتر استفاده می شود.در برخی صنايع نياز است هوای مورد نظر دارای اکسيژن خالص باشد.
    میکرو در فیلتر به معنای ظرافت فيلتر در تصفيه ذرات بسيار ريز ميباشد. برای خذف کامل ذرات جامد، آب، بخارو روغن ،طعم و بو ازهوا درر صنايع مختلف استفاده ميشود.
  4. داست فیلتر: هوای فشرده شده بر اثر تئوری مولکولی دمايش بالا رفته و بر اثر افزايش دما بخار آب حاصل می شود که موجب آسيب و تخريب می باشد. برای رفع اين موضوع، هوای مورد نظر بايد خشک شود و ميزان بخار آن توسط داست فیلتر جذب شود.