فیلتر سپراتور کمپرسور

portfolio
portfolio
Project Info
  • Category: فیلتر سپراتور کمپرسور
Project Details

فیلتر سپراتور کمپرسور چیست؟

فیلتر سپراتور به عنوان جدا کننده هوا و روغن در سيستم های صنعتی استفاده می شود. برای اين منظور عموما از الياف ميکرو فايبر گلاس در کاغذهای فيلتر سپراتور استفاده می شود. طراحی اين الياف به شکلی می باشد که اجازه عبور مولکولهای هوا را داده و اجازه عبور مولکولهای روغن را نمی دهد و در واقع مولکولهای با فاز گازی عبور کرده و مولکولهای با فاز مايع عبور نمی کنند که اين الياف بعد از مدتی اشباع شده و احتياج به تعويضی دارند. مدت زمان کار کرد فيلتر سپراتور بستگی به عواملی مانند نوع روغن، فشار کاری، دمای کاری و … بستگی دارد.

More Project Details

زمان تعويضی فيلتر نيز توسط آيتم اختلاف فشار فيلتر مشخصی می شود که معمولا حدود 4000 ساعت می باشد .

فیلتر سپراتور کمپرسور :

در کمپرسورهای هوا از نوع اویل اینجکت که هوا از طريق تزريق روغن به واحد هوا ساز (Airend)، خنک می شود نياز است بعد از انتقال گرمای هوا به روغن فرآيند جدا سازی روغن از هوا انجام شود که اين کار توسط فيلتر سپراتور انجام می گيرد.
فیلتر سپراتور ها در 3 تيپ کلی ارائه می شوند :

  • کاسه بيرونی (Standard wrap Element)
  • کاسه داخلی  (Depth Separator Elements )
  • سپراتور پيچی (Air /Oil Separator Boxess)

فیلتر سپراتور اطلس کوپکو از لحاظ شکل ظاهری و کاربرد نیز انواع مختلفی دارند.

از تفاوت انها در مورد کاربرد میتوان به جداکننده آب و روغن، روغن و هوا، قطرات آب و سوخت،  زدودن برای ناخالصی ها مثل گردو غبار و … نام برد. همچنین از لحاظ شکل ظاهری، فیلتر های سپراتور دارای قطر فلنچ، قطر داخلی و ارتفاع متفاوتی هستند. البته یک نوع فیلتر هم مورد می باشد که فاقد فلنچ است. و تنها خصوصیت آن ارتفاع و قطر داخلی آن می باشد.