اورهال کمپرسور هوا

اورهال کمپرسور هوا

اورهال کمپرسور هوا

انجام سرویسی های دوره ای(PM)، به منظور ایجاد شرایط استاندارد جهت کارکرد دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی ضروری می باشد. این سرویس های دوره ای (اورهال کمپرسور) توسط شرکت های سازنده ماشین آلات تدوین می گردد. اما انجام به موقع سرویس های تعمیرات و نگهداری از آسیب های احتمالی وارده به دستگاه ها جلوگیری می کند.

ادامه مطلب