اورهال کمپرسور هوا

اورهال کمپرسور هوا

اورهال کمپرسور هوا

انجام سرویسی های دوره ای(PM)، به منظور ایجاد شرایط استاندارد جهت کارکرد دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی ضروری می باشد. این سرویس های دوره ای (اورهال کمپرسور) توسط شرکت های سازنده ماشین آلات تدوین می گردد. اما انجام به موقع سرویس های تعمیرات و نگهداری از آسیب های احتمالی وارده به دستگاه ها جلوگیری می کند.

از موارد مهم انجام اورهال کمپرسور؛ استفاده از قطعات و کیت های اصلی و اورجینال می باشد. اطلس کوپکو یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده کمپرسور هواست که دستورالعمل استانداردی را در خصوص سرویس های تعمیرات و نگهداری ارائه داده است. در این خصوص کمپرسورهای اسکرو دارای سرویس کیت هایی می باشند:

اورهال کیت 4000 : سرویس های کیت 4000 ساعت یا سرویس کیت اولیه شامل تعویض قطعات معرفی کمپرسورها از قبیل فیلتر هوا، فیلتر روغن، فیلتر سپراتور و روغن کمپرسورمی باشد. انجام این سرویس دارای اهمیت بسیاری می باشند که در صورت انجام ندادن به موقع آن، خواص فیزیکی روغن پایین آمده و روان کاری و خنک کاری قطعات دوار کمپرسور دچار اختلال می گردد. اشباع شدن فیلترها نیز در پایین آمدن خواص فیزیکی روغن تاثیر بسزایی دارند. در صورت تعویض نکردن به موقع فیلتر هوا ذرات گرد و غبار وارد سیستم شده و کیفیت روغن و در نهایت کارکرد دستگاه دچار اختلال می گردد. همچنین در صورت تعویض نکردن به موقع فیلتر روغن ناخالصی های روغن وارد واحد هواساز گشته و باعث آسیب برینگ های آن می گردد.

اورهال کیت 8000 : سرویس کیت 8000 ساعت یا سرویس کیت دو سالانه شامل قطعاتی از قبیل آنلودینگ ولو کیت، ترموستاتیک ولو و … می باشد که به همراه آن شست و شو کولرها، شست و شو مسیرهای روغن و هوا نیز انجام می گردد. در سرویس های کیت 16000 ساعت، تمام فعالیت ها و قطعات اورهال کیت 8000 ساعت تکرار می گردد.

اورهال کیت 24000 ساعت : سرویس کیت 24000 ساعت یا اورهال کامل کمپرسور در این زمان انجام میگردد. تعویض برینگ های واحد هواساز، گیربکس، الکتروموتور انجام سرویس کیت 8000 ساعت به طور کامل انجام می گردد.

پست مرتبط