آموزش تعمیر و نگهداری

آموزش تعمیر و نگهداری آموزش تعمیر و نگهداری

آموزش تعمیر و نگهداری

شرکت …:::افق صنعت:::… علاوه بر آموزش تعمیر و نگهداری کمپرسورها و فعاليت های مربوط به حوزه ی تجهيزات خطوط کارخانه های کشور با توجه به اهم تعليم در پيش روی و ترقی يک سازمان، مجموعه ای درخور از امور آموزش تعمیر و نگهداری کمپرسور – پمپ – دیزل ژنراتور – پلنت گازی را برنامه ريزی نموده است .
نیز این شرکت توانایی ارائه کلاس ها و سمینارهای آموزشی را بر اساس توانمندی های موجود و با کیفیت برتر و با بهره گیری از متخصصین و استادان بزرگ دارا می باشد.

پست مرتبط